นั่งรถไปตรวจงานให้เลขาอมให้คาเบาะหลังรถเสียวซี๊ดหัวหน้าขี้เงี่ยน